Tunnelstenginga på dagsorden hos næringslivet

foto