Slik gjorde Trine overgangen fra skole til arbeid lettere