Disse seks filmene sørget for at den forrige kino-rekorden ble knust