Ved Sandstad kirke har den nye vaktmesteren kommet godt i gang med å trimme den store hekken rundt kirkegården, når lokalavisa treffer han før helga.

- Jeg startet klokka ni i morges og er snart halvveis, men jeg må nok holde på til jeg er helt ferdig i dag, for det er konfirmasjon i kirken her på søndag, smiler Roger Dragsten.

Ny stilling

Det er en nyopprettet stilling hos Hitra kirkelige fellesråd, som Dragsten har fått.

" Trekket med å ansette vaktmester håper vi vil gi alle et løft i forhold til at vi hele tiden kan føle oss trygge på at alle bygninger, gravplasser og så videre er i orden hele tiden. Samt at eventuelle problemer blir løst fortløpende", skriver Hitra kirkelige fellesråd i sin årsrapport.

- Det har vært kirketjenere som har tatt seg av rydding og vedlikehold ved kirkene tidligere, men det har aldri vært ansatt en kirkevaktmester før.

Det skal fremdeles være kirketjenere rundt om på Hitra, men alt av bygg, det har jeg ansvaret for nå, forteller Dragsten.

Vår- og konfirmasjons-forberedelser

Jobben som kirkevaktmester blir bestående av en rekke ulike oppgaver.

I dag er det hekklipping som står på planen, men i ukene som kommer, er det andre vår- og konfirmasjonsforberedelser som gjelder.

I tillegg har han ansvar for renhold, tekniske oppgaver, vedlikehold av grønt areal ved kirkene og maleoppdrag.

- Jeg skal også være litt kirketjener i blant og være med å forberede til det som skal skje i kirka. Så i og med at jeg skal være med på gudstjenester fremover, har jeg belaget meg på at det blir litt søndagsarbeid også, smiler Dragsten.

- Jeg er snart halvveis, men må nok holde på til jeg er helt ferdig i dag, for det er konfirmasjon i kirka her på søndag, sier Roger Dragsten og fortsetter på hekken.

Lagt planer

Roger Dragsten som opprinnelig er fra Trondheim, har bodd på Hitra i 13 år.

Før han startet i Hitra kommune og Hitra kirkelige fellesråd, drev Dragsten eget vaktmesterselskap i øyregionen, relatert til feriehus og hytter.

Han forteller at han gleder seg til å ta fatt på jobben videre.

- Jeg har vært rundt til de ulike kirkene på Hitra og lagt planer allerede. Det er ikke arbeidsoppgaver jeg ikke har vært borti før, men spennende og noe nytt er dette likevel.

Det som er litt spesielt, er at dette er snakk om fredede bygninger, påpeker vaktmesteren. - Man får en annen respekt for disse byggene og det må fortløpende gjøres vurderinger på hva man kan gjøre selv og hvor man må få tak i spesialister.

Mye å ta tak i

Det er foreløpig en 80 prosent stilling Dragsten har fått, men som han sier selv, - det er mye å ta tak i.

- Det er syv kirker og nesten det dobbelte av kirkegårder på Hitra. De fleste kirkene er pusset opp og i god stand, men alt tæres av tidens tann, så det må fortløpende males, repareres og passes på over tid.