Lederstafetten

Navn: Valborg Bekken

Alder: 39 år

Bosted: Bekken på Sør-Frøya

Stilling: Daglig leder på Hotell Frøya

Hvordan startet din bedrift?

– Jeg har tatt over en familiebedrift som ble startet i 01.01.76, faktisk den dagen jeg ble født. Pappa og onkel startet Havheim Pensjonat og videre Hotell Frøya som sto ferdig i 1988. Jeg tok over driften av Hotell Frøya i 2002. Nå har vi bygget på Hotell Frøya, nybygget på 2000 m2 sto ferdig i starten av 2014. Stjernesenteret er også innenfor familieforetaket, og her står Hotell Frøya for drift av cafe.

Hvilke prosjekter jobber dere med akkurat nå?

– Når du bygger på et eksisterende hotell, som du skal ha full drift på, samtidig som du bygger nytt og pusser opp eksisterende, så tar dette tid. Vi har skiftet fasade og vinduer på eksisterende bygg, samt pusset opp alle hotellrom. Vi jobber nå med utearealet og håper at vi skal få dette ferdig til sommeren. Sentrumsområdet på Sistranda har ikke vært noe å skryte av, så nå jobbes det med å få dette mye bedre.

Hvor mange timer vil du anta du jobber i en gjennomsnittlig uke?

– Når en driver selv og har flere firma, så er det vanskelig å ikke tenke jobb. Mannen min Stig er også veldig delaktig i familieforetaket, samt at han driver Opplev Frøya og har charterbåtvirksomhet. Vi snakker jobb hele tiden, dette er det vi gjør og det er vanskelig å ta fri fra det. Har vi ikke hatt barn, så tror jeg faktisk vi har jobbet mye mer.

Hvordan vil du beskrive arbeidsdagen din?

– Jeg har en veldig spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver. Trenger jeg utfordringer, så har jeg nok å bryne meg på. Jeg liker kundekontakten, jeg er et servicemenneske. Utfordringen er å få tid til alt som skulle vært gjort, så det meste av min arbeidstid brukes på kontoret.

Hvordan kobler du best fra jobben?

- Helt klart så kobler jeg best fra jobben ved å reise fra øya. Så lenge jeg er i nærheten, så er det veldig mye jobb i hodet. Jeg har masse dyktige medarbeidere som gjør en strålende jobb, de skal ha all skryt for det.

Hvordan tror du dine ansatte ville beskrive deg som leder?

- Den var vanskelig… tror nok de har tillit til meg. Jeg håper og tror at de synes jeg er rettferdig og løsningsorientert.

Hvordan vil du beskrive deg selv som sjef?

- Jeg har en demokratisk lederstil. Jeg setter en del rammer som vi må jobbe innenfor. Innenfor disse rammen er det ganske fritt, går man utenfor er det nødvendig å si fra. Vi lever av fornøyde gjester og tilbakemeldinger fra gjester. Tilbakemeldingene gir oss retningslinjer for hva vi må ta tak i. Selv er jeg litt perfeksjonist og synes ALLTID at det vi gjør, kunne vært gjort bedre. Men tror nok jeg er en snill sjef, og det er kanskje bra, med tanke på min perfeksjonisme.

Ser du for deg at du skal være sjef/leder resten av yrkeslivet?

- Jeg ser for meg at dette er det jeg skal jobbe med fremover, men selvsagt kan det endre seg. Ingenting er en selvfølge.

Hva er den vanskeligste sjefsavgjørelsen du har tatt?

- Personalsaker er helt klart det vanskeligste.

Hvilke fordeler og ulemper er det ved å drive en bedrift ytterst på Trøndelagskysten?

- Fordelen for Hotell Frøya å drive ytterst ute på Trøndelagskysten er naturen, øyriket og potensialet vi har her ute med tanke på opplevelser. Vi har mye å jobbe med innenfor samarbeid reiselivet imellom, samt kommunikasjon og kvalitet. Utfordringen med å ligge ytterst er kollektivtransport, dette skulle vært så mye bedre, vi skulle hatt direktebåt til Frøya og videre utover til øyrekka fra Sistranda. Veiene utover fra Orkanger til Frøya skulle vært utbedret, de er jo helt forferdelig, med tanke på den tungtrafikken som er til/fra øyregionen, så skulle det vært gjort noe for lenge siden.

Hvilke planer/visjoner har bedriften for fremtiden

- Visjonen til Hotell Frøya er å bli «Midt-Norges beste hotell», vi jobber kontinuerlig med å gi våre gjester en best mulig opplevelse her hos oss.

Hva er din bedrifts styrke?

- Vi har mange gode medarbeidere, som gir av seg selv. Vi prøver å lære opp alle til å være løsningsorientert, jeg håper vi blir oppfattet slik.

Hvilket prosjekt mener du er det aller viktigst at lokalpolitikerne prioriterer de neste årene?

- Det er jo så mye å ta tak i, men tror nok vei Orkanger/Frøya, kollektivtransport og reiseliv er det viktigste. Vi må heller ikke glemme det å få bygge hus ved sjøen. Hvis vi ønsker at folk skal flytte til Frøya, så må det legges til rette for at folk kan få bygge sjønært og at søkeprosessene tar kort tid.

Hvordan fungerer næringssamarbeidet mellom Hitra og Frøya?

- Mye godt samarbeid, men er jo konkurranse øyene imellom, men det er jo bare sunt!

Hvilken annen lokal bedrift vil du trekke frem, og hvorfor?

- Jeg vil trekke frem alle som driver innenfor handelsstand, ingen nevnt ingen glemt. Disse folka legger ned så mye jobb, som gjør at vi har et fantastisk tilbud her ute. Oppfordrer alle til å handle lokalt slik at tilbudet vårt består!

Hvilken leder bør vi intervjue neste gang?

Danijela på Lotus Klinikk