Kommunen opplyser at man ikke kan klage på planprogrammet fordi den skal ta for seg de langsiktige rammene og ikke vil være like detaljert som en reguleringsplan.

Dette gjelder uavhenigig om arealområdet er offentlig eller privat eid.

Det vil likevel være mulig å komme med innspill på arealplanen.

Trenger plass til boliger

I kommunal planstrategi 2012-2015 er det vedtatt at kommuneplanens arealdel fra 2011 skal rulleres.

Bakgrunnen for dette er blant annet at næringsutviklingen og tilflyttingen i kommunen går raskere enn forventet. Derfor er det behov for mer areal for å bygge nye boliger.

Siste frist for å komme med innspill er 10.07.15.

Les mer på kommunens hjemmesider.