- I Tryg ser vi at lekkasjer av drivstoff og gass, og feil på det elektriske anlegget er de viktigste brannårsakene i fritidsbåter. Derfor er det viktig å gå over motor og gassanlegg og å sjekke det elektriske anlegget ombord før sesongen starter, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens.

- La fagfolk sjekke båten

Han oppfordrer båteiere til å la fagfolk gå over båten før den blir tatt i bruk, særlig om den er noen år gammel.

- Installasjoner og reparasjoner bør også foretas av fagfolk, sier Irgens.

Brannslokkere og røykvarslere/gassalarmer må også sjekkes før sesongstart. Det bør være minst ett 6-kilos slokkeapparat tilgjengelig, gjerne flere i større båter.

- Branner i båter utvikler seg ofte svært raskt, og da er det viktig å kunne begynne slokking så fort som mulig, understreker Irgens.

De tre siste årene har Tryg og de andre forsikringsselskapene i Norge betalt ut 111 millioner kroner etter båtbranner, viser statistikk fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

Ti brannvernregler

- Mange av disse brannene kunne vært unngått dersom flere hadde vært flinkere til vedlikehold, sier Irgens. Han kommer med følgende brannvernregler ombord:

1. Monter røykvarsler og evt. gassalarm i båten.

2. Søl ikke med bensin eller olje.

3. Elektriske anlegg, koke- og varmeapparater må installeres og repareres av

fagfolk.

4. Brannfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring.

5. Husk minst ett 6-kilos brannslokkeapparat lett tilgjengelig. Større båter med

kabin bør ha brannslokkingsutstyr som kan nås både innen- og utenfra.

6. Luft ut motorrommet før du starter motoren.

7. Oppdager du bensin-, gass- eller oljelekkasje – stopp motoren.

8. Skal du fylle drivstoff eller olje – stopp motoren og slokk all åpen flamme.

9. Ha flytemidler klar til bruk og vær forberedt på å forlate båten ved brann.

10. Steng tilførselen for bensin, gass og olje når turen er avsluttet.