Det vil ta flere dager før det grunnstøtte lasteskipet Scan Master kan trekkes av grunn på Hemnskjela.

- Først må vekten reduseres, en operasjon som er beregnet til å ta halvannet døgn. Etter det jeg forstår ser det ikke ut for å være klart til å slepe fartøyet av gårde før det er høyvann på torsdag, forteller Stig Nordaas, vaktleder i beredskapsenteret mot akutt forurensning i Kystverket til hitra-froya.no.

Det var natt til søndag den 72 meter lange Scan Master gikk  rett på land i Strømsneset på Hemnskjel. Skipet var på vei nordover, og er lastet med fiskeensilasje, et råstoff for dyre- og fiskefôr. Ingen av mannskapet på seks ble skadet. Det er heller ikke registrert lekkasjer fra havaristen.

Starter tømming i dag

Kystverket har tilsyn med operasjonen, mens det er skipets rederi, Grøntvedt Shipping og deres forsikringsselskap som håndterer selve bergingen av skipet som har en lastekapasitet på 1242 dødvekttonn.

- De siste opplysningene vi har fått fra rederiet er at de forbereder lossing av fiskeensilasjen en eller annen gang i løpet av dagen. I store trekk skal fiskeensilasjen pumpes over til tankbiler via slanger, fordi de ikke kommer til via sjøsiden. Så skal det kjøres til et annet skip som ligger til kai ved Hemnskjela. Først skal 500 tonn tas over til ett skip. Deretter skal 170 tonn lastes over til et annet skip. Hele denne operasjonen er beregnet til å ta halvannet døgn.

Hitra-froya.no har prøvd å komme i kontakt med Grøntvedt Shipping uten å lykkes.