Leserinnlegg signert Laila Hjertø Eide, rådmann i Hitra:

Nytt asylmottak på Hitra, - og det er virkelig tilfelle at Hitra kommune ikke har fått informasjon fra Norsk Mottaksdrift.

Det første som faller meg inn når jeg leser dagens Hitra-Frøya er: «Per, du lyver!»

For det første fikk Hitra kommune bekreftet ryktet om nytt asylmottak på Gammelsætra ved å ringe flere personer på onsdag etter formannskapsmøtet. Lederen av Hitra Statlige Mottak kunne ikke bekrefte til kommunalsjefen for oppvekst at det kommer et nytt asylmottak på Gammelsætra, han ble henvist videre opp i systemet via regionleder Oddvar Aardal, og fikk det til slutt bekreftet av Per Lykstad i Norsk Mottaksdrift.

For det andre henviser Per Lykstad til møtereferat fra faste møter med mottaksleder og regionleder. Disse møtene er ikke kjent for oss i Hitra kommune. Så vidt meg bekjent har det ikke forekommet slike møter og derfor finnes det heller ikke møtereferat fra møtene.

Jeg ser også at han sier det skal være et møte mellom Norsk Mottaksdrift og kommunen 22. februar. Dette er ikke bekreftet fra kommunens side da datoen passer dårlig. Vi forholder oss retten til medbestemmelse i når møtene skal foregå. Dessuten er vel denne informasjonen gammel innen 22. februar!

Jeg blir mildt sagt fortvilet over holdningen til Norsk Mottaksdrift som skylder på kommunen sin manglende informasjonsflyt internt. Hitra kommune har en jobb å gjøre i forhold til de menneskene som kommer til asylmottakene. At vi ikke får informasjon betyr at det blir svært vanskelig å planlegge, ansette nødvendig personale og få gjennomført oppgavene på riktig måte til riktig tid.

Vi har nå fått 119 beboere på asylmottaket i Fillan. Derav er det 25 skolebarn som skal inn i våre skoler. Det sier seg vel selv at det ikke er gjort over natta, at vi trenger skolebygg, lærere og andre fasiliteter for å gjennomføre undervisninga?

Det kan ikke være slik at kommunen skal fange opp rykter og løsreven informasjon «på bygda» for deretter å begynne ringerunder for å få det bekreftet. Jeg og mine kommunalsjefer vil foretrekke å få riktig informasjon til riktig tid, slik at vi kan forberede våre ansatte og gjøre de nødvendige tiltak for å få utført tjenestene som kreves av oss.

Eller synes du det er for mye forlangt, Per Lykstad?

Laila Hjertø Eide, rådmann Hitra kommune