Frivillige i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal som ønsker å organisere aktiviteter for barn på asylmottak kan søke økonomisk støtte fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

- Målet med tilskuddsordningen er at barn i asylmottak skal ha en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig. Det er også ønskelig at tiltakene gjør at barna er i fysisk aktivitet, at barna tilegner seg ferdigheter og får økt mestringsfølelse, forteller Tove Cecilie Fasting, kommunikasjonsrådgiver ved UDI sitt regionkontor Midt-Norge.

Både frivillige organisasjoner og andre aktører kan søke om penger. Også de som driver asylmottak kan søke støtte. Søknadene blir ifølge UDI vurdert utfra hvilke tiltak som oppfyller ordningens mål og som treffer flest mulig barn sett i forhold til tilskuddsbeløpet, samt som sikrer tilbud som ikke ellers er tilgjengelig for barna i deres nærmiljø. UDI har i alt 60 millioner kroner til fordeling på hele landet. Søknadskjema ligger på udi.no.