Eiendommen beskrives som sjeldent beliggende i sjøkanten i Fillan.

Etter at asylmottaket ble lagt ned i sommer tilbød eierne den ca. 2800 kvadratmeter bygningsmassen og nesten seks mål store tomta for salg til Hitra kommune, som takket nei.

- Stort utleiepotensiale

Nå annonseres eiendommen på Finn.no, der det opplyses at det er drevet som hotell i fire år, og tidligere har vært sykehjem.  Eierne mener bygget har et stort potensiale for utleie til arbeidsinnvandrere.

- Vurderer halv pris

Det oppgis ingen prisantydning, men eierne vil vurdere å selge eiendommen til halv pris av markedstakst.