Sentrale stemmer i Ap har den siste tiden tatt til ordet for at en arealavgift kan være en fornuftig løsning for å sikre kommunene direkte inntekter fra oppdrettsvirksomhet langs den norske kysten.

Frps Roy Angelvik mener den diskusjonen er prematur.

Han oppfordrer nå kommunene til å være tålmodige, og ber dem avvente spørsmålet til man har sett hvordan ordningen med habruksfondet fungerer.

– Ordningen må sees i sammenheng med det nye systemet for kapasitetsvekst som vil tre i kraft i høst. Jeg synes vi skal la havbruksfondet virke i en periode og så vurdere effekten av det, sier Angelvik til Kommunal Rapport.

– Ingen inntektsgaranti

Samtidig har han fått med seg at enkelte røster vil ha det til at det allerede har vist seg at ordningen ikke fungerer.

– Til det vil jeg si at havbruksfondet ikke er ment å være en inntektsgaranti, men en ordning der kommunenes inntekter følger veksten i næringa. Her må vi ha et langsiktig perspektiv. Når det er vekst i næringen, blir det midler å fordele. Regjeringen har store ambisjoner for næringen og legger til rette for framtidsrettet vekst, sier Angelvik.

Etter planen skal 10 prosent av inntektene fra fondet fordeles mellom kommunene hvor det har blitt klarert nye lokalitetene de to siste årene.