Navnet Melkstaden tilhører ei forgangen tid – tida før det industrialiserte, intensive jordbruket. En stor del av dyrefôret blei henta utenfor åkerlandet, ved beiting eller høsting. Kyrne fant sommerbeite i utmarka, og melkinga skjedde på setrer og melkestader.

Mange navn i kystkommunene i Trøndelag forteller om seterdrift, i en eller annen form. Her kan nevnes Tranviksetra (Hitra), Staulan og Seterhaugen (Frøya), og Vuttudalssetra (Snillfjord). Seterdrifta i de ytre kystbygdene ligger i de fleste tilfellene langt tilbake i tid, og stokkrester mellom overvokste steiner kan være de siste restene av hus, grunnmurer eller gjerder.

Et navn som Melkstaden forteller om ei enklere driftsform. Dette navnet finnes mange steder på både Frøya og Hitra, og viser til gamle melkeplasser. I følge Statens kartverks navnedatabase er det ikke registrert i Snillfjord. Der har man derimot Melkvollen (Vingvågen) og Mjølkstølhyllan (Snillfjorden). Kanskje viser disse navna til samme driftsform. Kyrne som beitet i utmarka, ble drevet sammen om kvelden for melking. Det kan etterhvert ha skjedd i sommerfjøsene, eller – før det - i et mer tilfeldig oppsatt skjul. Slik fikk en utnyttet langbeitet ute i marka bedre, og en slapp å vandre med krøttera morgen og kveld. Melka måtte riktignok bæres heim til gården, men ordninga kunne likevel være bedre for både folk og fe.