Torsdag 10.08.

85 år

Per Kaald,

7246 Sandstad

60 år

Anita Riise,

Måøyveien 66

7284 Mausund

20 år

Selma Johanne

Marthinsen Fredriksen,

Slokheiveien 18

7240 Hitra