Styreleder i KystNorge, Torfinn Stub, åpnet Kystambassaden for Trøndelagskysten på Vestre Kanal Kai 19 i Trondheim og webportalen KystNorge.com, forteller ”Kysten er klar” som er  desitnasjonsselskap for Trøndelagskysten.

- Vi ønsker at folk skal bli bedre kjent med de muligheter som finnes! Det er vi i ferd med å gjøre noe med gjennom bl.a. webportalen til KystNorge.  Til høsten skal vi begynne å jobbe med kommersialisering av produktene til aktørene på kysten., forteller daglig leder i KystNorge, Mats Forsberg som mener du kan delta på mange aktiviteter på Trøndelagskysten i sommer.

-Noe av utgangspunktet var at reiselivet manglet fyrtårnet "Kysten og Kystkultur". "Kysten er Klar" var fadder for prosessen som ble satt i gang. Jeg er sikker på at vi om tre år kan bygge opp organisasjonen slik at den gir resultater tilbake til reiselivet, sier Torfinn Stub.

Ureist, kortreist og lokal mat-Jeg ble overrasket over at det finnes så mange produsenter av kortreist mat på Trøndelagskysten, sier Mats Forsberg, som f.eks. Seashell, Dalpro, Hitralaks, Hitramat og Guri Kunna. Gulrøttene på Fosen er fantastiske! På restaurantene langs kysten kan du nyte disse matopplevelsene, forteller Mats Forsberg.

Fakta om KystNorgeKystNorge er destinasjonsselskap for aktører og bedrifter som ønsker å bidra til utviklingen av et aktivt reiseliv langs Trøndelagskysten. Kystkultur er ett av hovedfyrtårnene i Trøndelag Reiseliv sin reiselivsstrategi og KystNorge har denne rollen.

OppgaverOppgavene til KystNorge omfatter bl.a. markedsføring, kampanje-gjennomføring, utvikling av konsepter/tema, kompetanseutvikling, samarbeid mellom reisemålene i regionen, visningsturer etc.

KystNorge har som primær målsetting å bidra til økt verdiskapning gjennom å fokusere på det kommersielle potensialet hos bedrifter i denne spennende regionen.