Den mye omtalte «bølgeblikk»-bekledninga av gangbrua i Sistranda sentrum var hovedtema da styringsgruppa for Frøya kultur- og kompetansesenter hadde møte i dag. Brua skal binde sammen Sistranda skole og kompetansesenteret.

Etter møtet i dag har de sendt ut følgende pressemelding:

«Styringsgruppen for Frøya kultur- og kompetansesenter har i møte 09.05.2014 vurdert gangbrua og ser behovet for endret utforming av brua. Den bør tilføres kvaliteter med blant annet glass og dette må skje i samarbeid med totalentreprenør og arkitekt.  Partene vil foreta en  vurdering av teknisk løsning og økonomi og der tidsaspektet også vil bli vurdert.»