Klissvåt ukestart. Frykter nye jordras kan bli utløst