Frøya bibliotek vil i løpet av våren ha en serie foredrag om litteratur fra noen av de landene Frøya har flest innvandrere fra. Det skjer i samarbeid med Folkeakademiet Frøya.

– Skjønnlitteraturen er en viktig del av en nasjons kultur, sier Monika Kopaczek-Styczen ved Frøya bibliotek, og skjønnlitteraturen er en portåpner til å forstå andre kulturer. 20 % av befolkningen på Frøya er fra utlandet. Vi har et flerspråklig og flerkulturelt miljø, og arbeidet med integrering er viktig, sier Monika Kopaczek-Styczen i en pressemelding.

Kommunen ønsker å utvikle biblioteket som møteplass og integreringsarena. Frøya bibliotek har blant annet deltatt i prosjektet «Små scener» i Sør-Trøndelag, og har investert i en teknisk utstyrspakke og et sett med stoler.

Biblioteket har fått innvilget en søknad om midler fra Nasjonalbibliotek til dette litteraturprosjektet, «Skjønnlitteratur fra verden».

Det blir fire foredrag med presentasjon av litteratur fra Litauen, Polen, Russland – og Norge. Biblioteket inviterer personer fra de aktuelle landene til å holde foredrag og samtale rundt litteraturen i deres land. Det skal fokuseres på litteratur etter 1920, og foredragsholderne skal for en stor del presentere forfattere/titler som er oversatt til norsk eller et annet nordisk språk.

Først ute er Litauen, som Kristina Zdanyte vil fortelle om på biblioteket lørdag 17. februar, kl. 13. De neste foredragene blir også på lørdager, til samme tid.

– Blir prosjektet vellykket, kan det komme flere slike foredrag, sier Kopaczek-Styczen.