Holder det de "lovet" - den nye brua og den nye tunnelen åpner før jul