Seks momenter som gjør meg usikker på utfallet av lokalvalget