Den nasjonale maxpris-satsen for foreldrebetaling i barnehage har økt med 75 kroner for helplass. I siste møte vedtok hovedutvalg for drift i Frøya kommune å øke kommunens sats til dette maksnivået. Helplass i Frøya kommune vil dermed fra 15/9 koste 2405 kroner i måneden.