Ny hovedavtale og ny hovedtariffavtale er nå ute til avstemming i kommunene. Hovedavtalen skal revideres for perioden 2014-2015 og den enkelte kommune skal stemme ja eller nei til den anbefalte forhandlingsløsninga.

- Det er nå blant annet avtalt at øverste leder i virksomheten ikke kan tas ut i streik. Bestemmelsen har også et tydeligere skille mellom det å forhandle om hvem som kan unntas fra streik, og prosedyrer for dispensasjon for å søke arbeidstakere som er tatt ut i streik, skriver rådmannen i forkant av kommunestyremøtet, som skal ta stilling til forslaget. Det er også kommet en ny bestemmelse som går på kommunal samhandling/interkommunalt samarbeid og endringer i forhold til rett til fri fra ordinært arbeid.

Rådmannen anbefaler politikerne i Frøya å si ja til forslaget om ny hovedavtale.

Etter tvungen mekling med alle forhandlingssammenslutningene, kunne mekleren i slutten av mai legge frem forslag til løsning ved tariffrevisjonen 2014. Alle parter, henholdsvis KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne Kommune, har anbefalt det framlagte forslaget. MFO, SL og Norsk Lektorlag har ikke anbefalt meklerens forslag.Hovedstyret anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen.