Trøndersk kystkompetanse skriver i en pressemelding:

Etter en trang fødsel har næringshagen Trøndersk Kystkompetanse (TKK) styrket sin posisjon i regionen. Med sine to ansatte har TKK befestet sin posisjon som en felles utviklingsressurs for. Oppgavene er i dag så omfattende at TKK ansetter ny medarbeider. For å styrke TKK ytterligere, også med tanke på ”Blått Kompetansesenter”, har TKK engasjert representant fra NTNU inn i styret.

TKK har nettopp gjennomført generalforsamling og eiermøte. Daglig leder Nils Jørgen Karlsen presenterte årsrapporten for 2013 og eierne sa seg meget fornøyde med utviklingen i selskapet. TKK har økt omsetningen betraktelig, fra 2,8 mill i 2012 til 4,8 mill i 2014, og eierne uttrykte stor begeistring for selskapets aktiviteter og rolle i regionen. TKK utvikler seg og skaper resultater.

Hovedaktivitetene i 2013 har vært:

- Næringshageprogrammet

- Ansvar for og/eller deltakelse i arrangementer som Yrkes- og utdanningsmessa, Gründercamp, Trøndersk Matfestival, Veldig viktigkonferansen, Regionalt frokostmøte m.m.

- Avtale med Frøya og Hitra kommuner

- Etablererprogram, førstelinjetjeneste

-  Utviklingsarbeid, nettverksarbeid og å skape merverdi for andre bedrifter og virksomheter

I tillegg til å videreføre aktivitetene fra 2013 blir viktige saker for 2014 og årene framover:

- Blått Kompetansesenter

- Kompetansemegling VRI

-  Førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge

-  Etablererkurs

- Ansette ny medarbeider

Det nye styret i TKK består av:Odd Ustad – styrets leder - Senior Manager BDO Lindis R Aune - Økonomisjef HitraMat

- personlig vara May I AndreassenFrode Arntsen – Produksjonsdirektør Industri - Lerøy Midt, Hestvika

- personlig vara Lars P Hammerstad Berit Flåmo – Ordfører, Frøya kommune

- personlig vara Kristin R StorøAudun Klev – Daglig leder - Coop Hamarvik

- personlig vara Stine ErvikKarl Klingsheim - Managing Director - NTNU Technology Transfer

- ingen vara

Selskapet takker sine samarbeidspartnere og oppdragsgivere for aktivitetene i 2013 og ser frem til videre samarbeid.