Krasjet hjulet av møtende bil, framsto som meget beruset