Pålegges forbedringer: - Om det skjer kan skadeomfanget bli alvorlig