Avlyser påskegudstjenestene både på Hitra og Frøya

foto