Avlyser påskegudstjenestene både på Hitra og Frøya