I dag får de aller fleste lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret. 2,5 millioner nordmenn får igjen til sammen 28 milliarder kroner på skatten, eller 11.000 kroner i snitt, opplyser Skatteetaten.

2,5 millioner nordmenn får igjen til sammen 28 milliarder kroner i tilgodeskatt. Skattytere som får tilgodeskatt, får pengene inn på konto eller på utbetalingskort innen to uker fra 22. juni. De aller fleste får pengene på kontoen på oppgjørsdatoen.

530.000 lønnstakere og pensjonister får restskatt. De må betale til sammen ni milliarder kroner, eller 17.000 kroner i gjennomsnitt.

Er restskatten over tusen kroner, deles beløpet over to terminer. Første termin er 20. august, og andre termin er 24. september. For beløp under tusen kroner er fristen for å betale 20. august.

Nytt i år at elektroniske brukere får tilsendt faktura med betalingsinformasjon og forfallsfrist i meldingsboksen sin i Altinn. Dersom du ikke er elektronisk bruker, får du tilsendt faktura med betalingsinformasjon i posten.

Slik kan du unngå restskatt

Grunnen til at noen får restskatt, er at tallene for inntekt og fradrag ble annerledes enn det som lå til grunn for skattekortet i 2015.

– Det viktigste du kan gjøre for å unngå restskatt til neste år, er å endre skattekortet allerede nå. Det gjør du enkelt på skatteetaten.no. Reduserte gjeldsrenter på bil- og boliglån og overgang til pensjon er typiske tilfeller der du bør endre skattekortet. Du har selv ansvar for at grunnlaget for skattekortet er riktig, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Du kan klage

Skattyter har alltid mulighet til å klage på skatteoppgjøret. Hvis du mener noe er feil, er fristen for å klage seks uker etter skatteoppgjørets dato. Du kan klage elektronisk via Skatteetaten.no

Hvis du ikke har fått skatteoppgjøret 22. juni, kan grunnen være mangelfulle opplysninger i selvangivelsen, eller du kan være tatt ut til kontroll. Skatteetaten kan ikke gi en konkret dato for når du får skatteoppgjøret.

–Generelt er det slik at jo mer komplisert selvangivelse du har, jo lengre tid tar det å behandle den, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Neste pulje med skatteoppgjør kommer 3. august. Her inkluderes også personlig næringsdrivende og deres ektefeller, i tillegg til skattytere som leverte selvangivelsen på papir. Etter 3. august blir det løpende skatteoppgjør fram til siste oppgjørsdato 12. oktober.