Salmar la onsdag frem sin rapport for tredje kvartal.

- Et vedvarende stramt laksemarked bidro til gode laksepriser også i tredje kvartal. De høye prisene har bidratt til videre inntektsvekst og fortsatt gode resultater for SalMar. Samlet sett oppnådde konsernet et driftsresultat på 19,46 kroner per kilo slaktet fisk i tredje kvartal 2016, opp mer enn 10 kroner per kilo fra samme periode i fjor, står det i Salmars rapport for tredje kvartal.

Utfordrende lakselus

Konsernsjef Trond Williksen skriver at de kunne tjent mer penger om det ikke hadde vært for problemene med lakselus.

- Tredje kvartal var et operasjonelt utfordrende kvartal for SalMar-konsernet. Biologiske utfordringer, spesielt knyttet til lusehåndtering, påvirker kostnadsnivået og driftseffektiviteten negativt. SalMar har hatt sterkt fokus på håndtering av de biologiske utfordringene og over tid iverksatt en rekke tiltak. Dette inkluderer justeringer av driftsplaner, satsning på rensefisk, investeringer i ikke medikamentelt avlusningsutstyr og økt brønnbåtkapasitet. I sum har dette bidratt til at den utfordrende biologiske situasjonen har blitt håndtert på en tilfredsstillende måte gjennom kvartalet. På den andre siden bidro et stramt laksemarked til fortsatt høye laksepriser og god inntjening i kvartalet. Utsikter til begrenset utbud fremover gir forventninger om fortsatt gode marginer også i kommende kvartaler, skriver Williksen blant annet.

Tjente over en halv milliard

I følge rapporten utgjorde samlede driftsinntekter 2,26 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 1,88 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Totalt ble det slaktet 29 600 tonn, mot 35 400 tonn i tredje kvartal i fjor. Operasjonelt driftsresultat endte på 576,3 millioner kroner, opp fra 333,7 millioner kroner i tredje kvartal 2015. I andre kvartal 2016 endte operasjonelt driftsresultat på 731,8 millioner kroner, av et slaktevolum på 32 200 tonn.