Arbeidet med en helhetlig idrettspark på Sistranda er delt inn i flere underprosjekter.

Første byggetrinn blir bygging av basishall (turnhall) tilknyttet Frøya idrettshall, samt ombygging av nåværende hall.

Her er det allerede søkt om spillemidler, og kommunestyret har vedtatt finansiering, inkludert forskottering av spillemidlene.

Brukergruppa for ombygging/tilbygg Frøyahallen skal ledes av Olav Raanes

Neste prosjekt det er satt frister for er «Fotballhall på Golan». Her skal det gjøres avklaringer innen 1. april, blant annet på om hvor stor hall det er aktuelt å bygge. Brukergruppa skal ledes av Ken Schønningsen.

Både hall- og golangruppen skal i februar på befaring til en rekke forskjellige haller i Sør-Trøndelag.

To av de tre øvrige underprosjektene har nå også fått konstituert sine brukergrupper.

Brukergruppa for uteområdene i sentrum skal ledes av Ulrik Ervik .

Brukergruppa for sjø- og vannsport skal ledes av Øyvor Helstad.

Den siste brukergruppa, som skal jobbe med turstier, o-kart med mer, har ennå ikke konstituert seg med leder.

Den overordna styringsgruppa ledes av Maciej Karpinski, og Jan Otto Fredagsvik er prosjektkoordinator.