Hitra kommunestyre møtes fra i dag kl. 13.

Møtet kan du følge via denne linken (ekstern lenke, Hitra kommune)

Møtet innledes med to presentasjoner. Den ene om Dalpro AS ved daglig leder Edvard Ulvan. Den andre om Kristiansund og Nordmøre Havn IKS ved havnefogd Arnt Honstad og seniorrådgiver Jan-Olav Bjerkestrand.

Det er en lang sakliste til dagens møte. Bompenge-søknad, barnehage-bygging, renovering og utvidelse av Hitra storkjøkken, valg av framtidig turistinformasjon og forslaget til intensjonsavtale/kommunereform med Snillfjord er blant de større sakene som skal til behandling.

Sakliste og dokumentene ligger på Hitra kommunes nettsider