– Frøya har gode muligheter for jobb, utvikling og satsing