Samler lokale musikere til støttekonsert for Ukraina