Råkjørte i tunnelen: «Han har ingen merknader til måleresultatet»

foto