Rykket ut for å sjekke farlig skrensing i sentrum

foto