Foreslår å sette av én million til å kartlegge ressurser i sjøen