Det ruvende fartøyet er i øyenfallende der det patruljerer farvannet rundt øyene våre. Til daglig dekker KV “Njord” området mellom Stadt i sør til Rørvik i nord; lokalavisa ble med ombord på tidligsommeren i forbindelse med Knarrlagsund Oppvekstsenters redningsuke.

På innsiden av KV Njord

Vi blir hentet i Knarrlagsundet av to mindre båter, lettbåten Springer FRDC og en Sjøbjørn. Disse skal frakte oss ut til KV “Njord” som ligger ankret opp utenfor Fjellværøya og Ulvøya.

Vel ombord KV “Njord” blir vi raskt tatt hånd om flere unge lærlinger, som skal guide oss rundt og vise frem skipets fasiliteter. Artillerist Tom Erik Skui er den som leder gruppen vår.

Det første rommet vi kommer inn er sykelugaren.

- Dette rommet har samme standarden og utstyrsmengden som en ambulanse, så her ville en ambulansearbeider kunne kjenne seg godt igjen. forteller Skui.

På andre siden av gangen, er våtrommet. Der henger det våtdrakter og røykdykkerutstyr på rekke og rad. Tom Erik viser hvordan det ulike utstyret virker, både det varmesøkende kameraet og dykkeutstyret.

Skulle det bli noen form for utrykning vil alle mann samles her inne for å få på seg riktig utstyr.

Mannskapet på KV “Njord” har treningsrom på nederste dekk.

Det er mange fysisk krevende oppgaver kystvakten kan komme borti, derfor benyttes både tredemølla og vektbenken flittig.

- Vi trener mye. I den jobben vi har er det svært viktig å holde seg i god form, forteller Skui.

Duften av middag

Vi blir deretter ledet opp til salongen hvor mannskapet samles på kveldene og i helgene. Her spilles det ofte bingo i følge Tom Erik Skui.

Ungene fra oppvekstsenteret ler. De som oss, har noe vanskelig med å forestille seg disse stramme karene i uniform spille bingo. Vegg i vegg med salongen ligger messa.

Det dufter så godt der inne av middagsmat. Det er en utdannet kokk som er i sving ombord KV “Njord”, så det skorter ikke på god mat.

Deretter er turen kommet til å avlegge assisterende skipssjef Walter Alhgren et besøk.

Sikrer norske interesser

Havets voktere sikrer norske interesser og redder liv. Den aller viktigste jobben kystvakten gjør, er i følge Walter Ahlgren å redde menneskeliv.

- Kystvakten er der for å hjelpe personer som er i nød eller fartøy som trenger assistanse. Søk og redning er en viktig del av jobben vi gjør.

I tillegg til å kunne første-hjelp, er mannskapet også kurset som røykdykkere, dykkere og blir drillet jevnlig med ulike redningsøvelser.

Skipssjef Walter Alhgren forteller at de ellers har en variert jobb og at en av de høyst prioriterte oppgavene er å kontrollere fiske langs kysten.

- Vi sjekker trålere, kontrollerer fiske og sjekker redskapsbruken. Det er viktig at regelverket blir fulgt, slik at våre naturressursen er det for fremtidige generasjoner.

Sjekker hummerfisket

Ahlgren trekker spesielt frem hummeren som et eksempel og oppfordrer folk til å følge lovene rundt hummerfiske for å gjenoppbygge en bærekraftig bestand.

Kystvakten er svært opptatt av miljøet og å bevare kystsonen.

KV “Njord” kan blant annet bistå ved oljeutslipp, og ta opp olje av sjøen hvis et skip skulle grunnstøte, forteller Ahlgren videre.

I tillegg nevner han at Kystvaktloven gir Kystvakten hjemmel til å utøve kontroll for en rekke statlige etater. De har blant annet et nært samarbeid med politi og tollvesenet.

Blindpassasjerer

Både episoder med blindpassasjerer og storsmugling har kystvakten bistått ved. Ahlgren viser frem mange bilder av ulike scenarioer hvor Kystvakten har vært involvert. Flere av bildene viser svært dramatiske og krevende redningsaksjoner.

Her er det både biler og helikoptre som blir hentet opp av vannet og eksempler på voldsomme branner ombord fritidsbåter.

På flere av bildene kan man se lykkelige skipsbrudne som kystvakten har reddet. Gjengangeren er at de fleste av dem ikke har redningsvest på.

Noen av bildene Ahlgren viser frem er fra øyriket, noe som gjør enda sterkere inntrykk og underbygger den imponerende jobb kystvakten gjør.

Oppe på skipsbroen

Det siste vi blir vist, er hvor og hvordan båten blir styrt. Hele broen har glassruter hele veien rundt, 360 grader med flott utsikt.

Her oppe er det skipsoffiser Thomas Haugsnes som har kontrollen. Han synes at det er viktig å virke forebyggende og være synlige langs kysten.

- Folk som ser oss, tenker seg ekstra om når vi er der. Derfor er vi her blant annet under Åge-konsertene i sundet, forteller Haugsnes.

Mannskapet ombord synes det er flott for at de har blitt lagt merke til her ute under festivaler.

Når avisa spør om det er noe spesielt de gjør når de først er her i øyregionen, forteller Haugsnes at det i grunnen er lite forskjeller langs kysten, men at det er en del beslag av ulovlig satte teiner her i øyregionen.

Thomas Haugsnes nevner også at det er sesong-  og væravhengig hva de bistår med langs strekningen sin.

-Når det er fint vær, er det ofte småbåter som trenger hjelp. Når det er dårlig vær er det gjerne søk og redning vi må bistå ved.

Hvordan kan ei ”vanlig uke” være for dere?

- En uke er aldri lik den andre. I løpet av ei uke kan vi ha mange ulike oppdrag for ulike etater. Vi kan sjekke oppdrettsanlegg og fiskere. Kanskje vil tollvesenet at vi skal sjekke noe for dem. De ukene det ikke er planlagte oppdrag, holder vi gjerne øvelser selv. Ofte dukker det opp oppdrag underveis.

Respekt for jobben

Så er omvisningen slutt og det er på tide å vende tilbake til land.

Etter å ha sett ombord KV “Njord” er vi mektig imponert. Å både høre og se om kystvaktens virke har gitt en økt respekt for jobben de gjør. Det er verdt å tenke over, neste gang du ser skipet i våre farvann.