Skal selge varer og tjenester til oppdrettsnæringa

Foto: Illustrasjon