Har satt ned målepunkter for å se om brua siger: – Rissene tyder på at det kan være en nedbøyning i kjørebanen

foto