– Boliger er en utfordring. Prisnivået på det private markedet er høyt