Kritiserer Hitrahallen for sprenging ved rødlistet måkekoloni