Bevilger likevel penger til oppgradering av Hitratunnelen