Får ikke tillatelse til bolig - krever reguleringsplan