I 2005 vant 7.klassse ved Nordskag skole øymesterskapet i konkurransen "Vis med Avis". Her ble elevene testet på sine nyhetskunnskaper. Spørsmålene var hentet både fra lokal- og riksaviser samt radio og fjernsyn.

Etter den lokale seieren, deltok Nordskag skole i fylkesfinalen hvor de møtte åtte andre skoler. Alle spørsmålene var ikke like enkle, men Nordskag-elevene svarte greit, og havnet midt på treet i fylkesfinalen.

På bildet er fra venstre Anniken Larsen, Sandra Skarshaug Reitan, Aqqalu Lyberth, Bjørn Roger Bekken, Bjørnar Hansen og Camilla Glørstad Sandvik,