- Vi har jo hatt en rivende samfunnsutvikling, og får det stadig bedre i Norge. Men en følge av det samfunnet vi har fått, er at dagens barn og unge ikke har den samme fysikken som før. Som trener merker jeg det godt. Særlig de siste fem årene har det vært en dramatisk utvikling. Det handler om dårligere fysikk og motorikk, og om det å ikke være i stand til å stå på så mye at man blir svett, sier Ivar Kvernø.

Torsdag uttalte Krf-leder Knut Arild Hareide at partiet hans ønsker å innføre en time med fysisk aktivitet hver dag i skolen. En uttalelse som gjorde Ivar Kvernø glad og optimistisk.

- Det har jo vært nevnt av politiske partier før, uten at det har skjedd særlig mye. Men det at det tas opp på dette vises før valget, betyr at det forhåpenligvis kommer på dagsorden hos flere partier. Hareide sa at det haster med å gjøre noe. Da forstår jeg at han har fulgt med i utviklinga, og har skjønt det. For dette haster, sier Ivar Kvernø.

Vektløftertreneren har helt siden han selv var ungdom vært trener for barn og unge. Han understreker at han ikke har noe mål om at alle skal bli idrettsaktive.

- Det handler om at de som vokser opp ikke er så aktive på fritida lenger. Når de så skal gjennom skolegang og utdanning, og gå ut i arbeidslivet når de kanskje er 25 år, så risikerer de å være mennesker med veldig mye kunnskap, men uten en kropp til å bære den kunnskapen. De er rett og slett ikke rustet fysisk til arbeidslivet. Vi risikerer å utdanne folk til Nav, hvis vi ikke nå gjør noe for å bedre den fysiske fostringa, sier Ivar Kvernø.

Han har selv vært aktiv i politikken, og sier at han opp gjennom tida har snakket for å få mer fysisk aktivitet inn i skolen.

- Men jeg har kanskje ikke engasjert meg nok. Også Hitra kommune har muligheter til å gjøre noe innnefor rammene, men det bør helt klart skje noe sentralt, sier Ivar Kvernø, som håper fysisk aktivitet i skolen blir en aktuell sak fram mot stortingsvalget til høsten.