Årsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre valgte Audun Liland (Hitra) inn i styret. Liland tar over for Johan G. Foss (Frøya), som trer ut av styret.

- Førsteprioritet blir å få inn Jon Gunnes på Stortinget med en solid distriktspolitikk i ryggen. Vi skal presse på for at våre kjernesaker skole, miljø, en levedyktig fiskeripolitikk og likebehandling av selvstendig næringsdrivende blir tydelige fram mot valget, sier Audun Liland i en pressemelding.

Hitra Venstre opplyser at de opplever medlemsvekst og ønsker nye medlemmer hjertlig velkommen.

Johan G. Foss går ut av fylkesstyret i Venstre.