- Det var et veldig positivt og inspirerende møte for begge parter. Slik jeg oppfattet det hadde formannskapet en veldig god dialog med Trondheim formannskap. Det blir spennende å samarbeide videre, sier Berit Flåmo.

Formannskapene var først på besøk hos Sintef sealab på Brattøra.

- Der fikk vi høre om Sintef-rapporten om fremtidsvisjonen for lakseoppdrett i 2050 - og hvordan Sintef samarbeider med bedrifter på Frøya. De mente at Frøya var et brohode for havbruk i regionen, sier Flåmo.

Salmar-gründer Gustav Witzøes investeringsselskap Kverva ble gjenstand for besøk i sine lokaler i Pir-senteret.

- Det ikke mange vet er at Kverva er en av de største finansfirmaene i Trondheim, og som er direkte knyttet til Salmar. Det viser hvordan byen og Frøya henger sammen finansielt, sier Flåmo.

I Trondheim rådhus informerte Salmar fortalte om sin virksomhet.

- Det var en forsmak på på det felles formannskapsmøtet med Trondheim i mai, da vi skal besøke Innovamar og andre bedrifter for å synliggjøre havbruksvirksomheten på Frøya, sier Flåmo.

Videre drøftet formannskapene hvordan de skal profilere sjømat på matmessa i Trondheim.

- Sammen med lederen i Oi! Trøndersk mat snakket vi om å få det blå matfatet frem i matfestivalen. Vi fikk høre at sjømat bare er representert med sju prosent, og ble derfor enige om et hårete mål om å at 50 prosent av maten skal være laks, krabbe og annen sjømat fra øyregionen. Det skal Trøndersk Kystkompetanse hjelpe oss med, sier Flåmo.

- Nå skal vi summere erfaringene fra møtet, og så vil administrasjonen jobbe videre med en samarbeidsavtalen med Trondheim kommune, sier Flåmo.