I forrige uke ble det kjent at Salmar la 100 millioner kroner på bordet for å kjøpe 27,85 prosent av aksjene i Villa Organic AS. Nå varsler selskapene at Salmar blar opp nye 47,8 millioner kroner for å kjøpe mer.

Disse nye aksjene (13,45 prosent), pluss en tidligere aksjepost på 8,43 prosent gjør at Salmar nå kontrollerer 49,72 prosent av aksjene i Finnmarksselskapet. I tillegg har Salmar sikret seg opsjon på ytterligere 0,7 prosent av aksjene.

Villa Organic AS er et helintegrert oppdrettskonsern med aktiviteter i hele verdikjeden. Oppdrettsvirksomheten er lokalisert i Finnmark. Konsernet har totalt 16 konsesjoner for produksjon av laks og forventer å slakte 13 000 tonn i 2013.

Samarbeid med Lerøy

Konkurrenten Lerøy Seafood Group har kjøpt 40 prosent av aksjene i Villa Organic. Det kan bety at Salmar og Lerøy inngår samarbeid og driften, slik de gjør i Skottland gjennom Norskott Havbruk.

- Vi er vant til å samarbeide med Salmar, så det vil nok eventuelt kunne gå bra, Henning Beltestad, konsernsjef i Lerøy til Intrafish.no.

Yngve Myhre, konsernsjef i Salmar, sier til Intrafish at samarbeid ikke vil bli noe problem.

- Jeg kan bare referere til det Henning Beltestad har sagt til Intrafish. Selskapene har lang historie med samarbeid, og jeg ser ikke noe problem med det. Begge vil utvikle selskapet og få til gode industrielle løsninger, sier Myhre.

Er ute etter "grønne" konsesjoner

I følge lakseanalytiker Kolbjørn Giskeødegård i meglerhuset Nordea Markets,  kan kjøpet av Villa organic gi Salmar og Lerøy enda flere konsesjoner.

- Begge selskapene ønsker å posisjonere seg for de kommende nye "grønne" lisensene som favoriserer Nord-Norge der Villa organic er lokalisert. Hovedårsaken for denne interessen for et selskap med dårlige prestasjoner langt nord i Øst-Finnmark, er selvsagt supersyklusen for laksen man er på vei inn i, i kombinasjon med at nye lisenser skal bli gitt til denne regionen der noen av de grønne konsesjonene er reservert eksklusivt for Finnmark og Troms, skriver Giskeødegård.