Frøya kommune kommer nemlig ut med aller best driftsresultat av 60 midtnorske kommuner i en oversikt i Adresseavisen i dag. Avisen har samlet inn kommunenes regnskapstall og laget et gjennomsnitt for årene 2011-2012. Her kommer altså Frøya best ut med et driftsresultat på 6,8 prosent.

Ikke mange andre kommuner kommer i nærheten av et såpass sterkt tall. Halsa (6,4 prosent),  Skaun (5,7 prosent), Orkdal (5,6 prosent) er kommuner i nærheten i oversikten. Også Hitra kommune har relativt sterkt driftsresultat med 4,2 prosent. Snillfjord kommer ut med 1,1 prosent.

20 av 60 kommuner i Midt-Norge har gått med underskudd minst ett av de to siste årene, viser Adresseavisens oversikt. Tallene viser at kommunene i Midt-Norge har gjennomgående svakere økonomi enn landsgjennomsnittet.