LNVK (Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner) mener nå å ha oppnådd det første prinsipielle gjennomslaget for at vertskommuner for vindkraftanlegg skal sikres sin del av verdiskapinga gjennom lovbestemte og forutsigbare kraftskatteordninger.

- Dette skjedde ved Dok 8-forslaget som Høyre, Frp, Krf og Venstre fremmet i Stortinget, med krav til at regjeringa nedsetter et partssammensatt utvalg for å utrede skatte- og rammeregime for vindkraftproduksjon, forteller LNVK i en pressemelding.

- Dette er en milepæl i arbeidet for å erstatte dagens ”bingosystem” med forutsigbare og gode ordninger gjennom en tilpasning til regelverket som gjelder for vannkraft, sier leder i LNVK, Iver Nordseth, i pressemeldinga.

Norge har et 100 år gammelt system som har sikret vertskommunene for vannkraft en andel av vannkraftformuen. LNVK  savner tilsvarende ordning for vindkraft-kommuner.

- Argumentene som ble brukt for innføringen av f.eks. naturressursskatt i 1996, er i aller høyeste grad overførbar til vindkraft! Likevel har vindkraftkommunene absolutt ingen kraftskatteordninger for utnyttelsen av sine lokale energiressurser, en situasjon som er både sterkt urimelig og uakseptabel, sier Nordseth. Han mener tida derfor er overmoden for å få på plass et egnet ramme- og regelverk også for vindkraft.

Les i tirsdagsavisa (30. april): Haugen snudde om vindkraftavtale (krever innlogging)