Norge eksporterte sjømat for 7,3 milliarder kroner i oktober, i følge tall fra Norges sjømatråd. Aldri før har Norge eksportert sjømat for større verdi på en måned.

Sjømateksporten i oktober var 32 prosent, eller 1,8 milliarder kroner, høyere enn den samme måneden i fjor.

Tre hovedgrunner

- Den sterke sjømateksporten i oktober skyldes i hovedsak tre forhold. Etterspørselen etter laks øker raskere enn produksjonen, hvilket fører til en høy laksepris. Det andre er at havbruksnæringen solgte en større mengde laks i oktober enn tilsvarende måned i fjor. Det siste forholdet er at eksporten av makrell til Asia øker i oktober, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 48,4 milliarder kroner. Det er en økning på 6,3 milliarder kroner eller 15 prosent, i følge tall fra Norges sjømatråd.

Lakserekord

Det ble eksportert laks for hele 4,2 milliarder kroner i oktober. Også for laksen er dette en toppnotering for en enkelt måned. Oppgangen er på 1,6 milliarder kroner, eller 60 prosent, i forhold til oktober i fjor.

Frankrike, Polen og Russland er de største kjøperne av laks fra Norge.